Regulament promotie


 

Secţiunea 1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI
Promoţia este organizată de către S.C. Rotta Natura S.A., str. Aleea Industriilor Nr.5, Loc. Buzău, jud. Buzău, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J10/27/2002, CIF 14393430, atribut fiscal RO.
Participanţii la Promoţie (Clienţii care comandă online produse Rotta Natura) sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Promoţiei, potrivit celor menţionate mai jos:

 

Secţiunea 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI
Promoţia se desfăşoară pe site-ul www.rottanatura.com, pentru toate produsele individuale incluse in campanie (pachetele nu fac obiectul promotiei), prezente in pagina promotiei (landing page promotie) comercializate de Rotta Natura S.A.

 

Secţiunea 3. DURATA PROMOŢIEI
Promoţia se va desfăşura în intervalul 24.03.2020, ora 00:00 - 7.04.2020, ora 00:00

 

Sectiunea 4. OBIECTUL PROMOŢIEI
In cadrul acestei campanii clientii vor putea achizitiona produsele aflate in promotie cu discounturi de pana la 10% in limita stocurilor disponibile. Discount-urile si cantitatile disponibile difera in functie de categoria de produse.
Prin transmiterea datelor personale pentru a participa la campania promotionala, cumparatorii accepta integral prevederile prezentului regulament.
Pe parcursul derularii campaniei, Rotta Natura isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarile, urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin intermediul website-ului www.rottanatura.com

 

Secţiunea 5. DREPT DE PARTICIPARE
5.2. La campania promotionala are dreptul sa participe orice persoana fizica având vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi şi persoanele juridice cu sediul în România, ce cumpara online produse din oferta Rotta Natura, indiferent de numarul acestora, pe durata si in aria de desfasurare a promotiei, cu conditia ca produsul/ele respectiv/e sa fie cumparate de pe magazinul online www.rottanatura.com.

 

Secţiunea 6. PRODUSE PARTICIPANTE
In aceasta promotie sunt eligibile toate produsele individuale (pachetele nu fac obiectul promotiei) listate in pagina promotiei (landing page promotie), din site-ul www.rottanatura.com. Produsele intrate in campania promotionala vor fi semnalizate corespunzator pe site-ul www.rottanatura.com, in pagina promotiei, produse care sunt achizitionate numai in perioada de valabilitate, in limita stocului disponibil si in conditiile de mai sus.

 

Secţiunea 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la aceasta promotie clientii trebuie sa cumpere online in perioada 24.03.2020, ora 00:00 - 7.04.2020, ora 00:00 produsele mentionate la sectiunea 6 al prezentului regulament.

 

Secţiunea 8. RESPONSABILITATE
Prin transmiterea datelor personale si de achizitie prin posta sau online, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Organizatorul nu este responsabil pentru neprimirea documentelor transmise prin posta sau pentru neindeplinirea integrala de catre cumparator a conditiilor de participare in campania promotionala.

 

Sectiunea 9. TAXE ŞI IMPOZITE
Organizatorul promoţiei nu este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă aplicat veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

Sectiunea 10. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE
10.1. Organizatorul nu va fi responsabil de folosirea unor date false ori documentelor necorespunzătoare, deteriorate sau falsificate şi nici nu va fi obligat să acorde cadoul pe baza unor astfel de documente care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în acest Regulament.
10.2. Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea sau viciile ascunse ale produselor din promotie.

 

Sectiunea 11. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
11.1. Prin plasarea unei comenzi online de achiziţie a anumitor produse, Cumpărătorii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora.
11.2. Participarea la promoţie reprezintă acordul expres al participanţilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de compania SC Rotta Natura SA. Scopurile prelucrării acestor date sunt strict legate de demersurile necesare facturării şi livrării produselor comandate.
11.3. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu exceptia SC ROTTA NATURA SA.

 

Sectiunea 12. LIMITAREA RĂSPUNDERII
12.1. Organizatorul Promoţiei nu îşi asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru următoarele:
12.1.1. Pierderile sau întârzierile comenzilor plasate pe magazinul online (de exemplu, dar fără a se limita la) defecţiuni tehnice independente de voinţa Organizatorului;
12.1.2. Situaţiile în care Cumpărătorul nu intră în posesia produselor deoarece acesta nu a putut fi contactat în termenul prevăzut în condiţiile generale de livrare ale firmelor de curierat partenere sau din orice alte motive independente de Organizator, nu s-a prezentat în vederea ridicării produselor comandate.
12.1.3. Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la participarea în Promoţie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să achiziţioneze anumite produse;
12.1.4. Întreruperile / disfuncţionalităţile neanunţate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens.
12.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se plasează comenzile în perioada promoţiei. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă comenzile respective vor fi anulate.
12.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Cumpărător din Promoţie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al acesteia.

 

Sectiunea 13. DISPOZIŢII FINALE
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate al bonului, care atestă cumpărarea online de pe www.rottanatura.com în cazul in care, în urma unor verificări ulterioare, se constată ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate. În cazul în care organizarea promoţiei este impiedicată de evenimente de forţă majoră, Organizatorii îşi rezerva dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea campaniei promoţionale.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, dacă aceste modificări se impun pentru desfăşurarea corectă, pe toata durata Promoţiei, cu condiţia informarii / publicării modificărilor in cauza pe site-ul www.rottanatura.com.

back to top